Takım Çalışması

Takımın aklı, takımdaki bireylerin

 aklından daha büyüktür

Peter SENGE

 

Bu kursun amacı siz yöneticilere iş yerinde daha etkili takımlar kurabilmeniz için gerekli becerileri kazandırmaktır. Diğer bir değişle kapasiteleri ve performansları sınırlı insanlardan, en iyi iş kalitesini elde edebilecek takımlar oluşturabilme yeteneğinizi pekiştirmektir. Bilindiği üzere, etkili ve kaliteli takımlar, iş yerlerinde çok nadiren görülmektedir. Eğer siz de böylesi bir takımın üyelerinden biriyseniz, bulunduğunuz ortamın ne kadar öğretici, eğlendirici ve kişisel bir gelişmeyi arttırıcı avantajları olduğunun farkındasınızdır. Aslında bakarsanız etkili takımlar kurmanın pek bir zor yanı yoktur. İnancınızı, bilginizi, gerekli teknikleri ve bu takımın bir parçası olmak isteyen bireyleri bir araya getirebilirseniz, başarılı olabilirsiniz.

Gerçekçi olmak gerekirse biz size, mucizevi bir şekilde sizi iyi takımlar oluşturabilen bir yönetici yapmasa da, en azından bu yoldaki cesaretinizi artırıp, yol gösterecektir.

Bu kurs, kendinizi tanıma ve keşfedilmemiş yetenek ve potansiyelinizi etkili bir takım lideri olma yolunda kullanmanız için bir klavuz niteliğinde olacaktır.

Haber