Stres ve Stres Yönetimi

En büyük stresi içine düştüğümüz durumu kontrol etmek,

Etkilemek ya da değiştirmek için kendimizi güçsüz hissettiğimizde

Ya da böyle olduğuna inandığımızda; yani kontrol altına almaya

Hazırlıkla olmadığımız, beklenmedik bir durumda duyarız

Donald H. WEİSS

 

İş verimliliği için stresi nasıl kontrol edebilirsiniz?

Günümüzde iş hayatına hakim olan, değişim, küçülme, yeniden yapılanma, hızlı teknolojik gelişmeler gibi eğilimler, yöneticilerin yüz yüze kaldığı stres düzeyini arttırmaktadır.

Stres konusunda hepimizin tek seçim hakkı vardır: Ya stresi kontrol etmesini öğreneceğiz, ya da onun iş ve özel hayatımızda açacağı yaralara katlanacağız. Gerilim denetimi bugün yöneticilerin temel görevleri arasına girmiştir. Yoğun stresin yalnız kişinin sağlığına zarar vermekle kalmayıp verim kaybı ve sigorta ödemeleri açısından ülke ekonomisine de büyük yük olması yöneticilere büyük sorumluluklar yüklemektedir. Kaldı ki, yöneticinin kendisi de stresten etkilenenlerin başında gelmektedir. Bu eğitimde, size gerek kendiniz gerekse astlarınızın stres düzeyini nasıl denetim altında tutabileceğinizi anlatılacak, stres kaynakları ve işaretleri gösterilecek, stres azaltıcı önerilerde bulunulacaktır.

Haber