Stratejik Planlama ve SWOT Analizi

Geleceği tahmin etmenin

en iyi yolu onu yaratmaktır.
 Peter F. Drucker

Planlama yönetim faaliyetlerinin en temel adımıdır. Ne zaman ve nerede olursa olsun yapılan her çalışma belirli bir plan dâhilinde gündeme getirilmekte ve bu planın adımlarına göre sürdürülmektedir. Stratejik planlama da bu amaç için kullanılan yöntemlerin başında gelmektedir. Stratejik planlama bir bütün olarak örgütün geleceğinin sistematik olarak düşünülmesi ve yön verilmesi sürecidir.

Stratejik planlamanın amacı, gelecekteki risklerin ve belirsizliklerin ortadan kalkması değildir. Geleceğin şekillendirilmesi için yarın ne yapılması gerektiğini belirlemek de değildir. Aksine yarına hâkim olabilmek için bugün ne yapılması gerektiğine karar vermektir. Ayrıca çevresel koşulları en iyi şekilde belirleyici politikalar üreterek, örgütün iç ve dış çevresi arasında uyum sağlar. İç ve dış çevre arasındaki uyumun sağlanabilmesi iç ve dış çevrenin değerlendirilerek analiz edilmesi gerekmektedir. Bu analiz sonucunda bir yapıya etki eden iç çevre faktörler güçlü ve zayıf yanlar olarak dış çevre faktörleri ise imkanlar ve tehditler olarak sınıflandırılır. Stratejik çevrenin bu şekilde analiz edilmesine SWOT Analizi nedir.

Çevre koşulları sürekli meydana gelen değişiklikler nedeniyle örgütleri fırsat veya tehditler ile karşı karşıya bırakmaktadır. Stratejik planlamanın temel odağı bu öğeler arasındaki ilişkiyi inceleyerek bu ilişkilerden örgüt için en üst düzeyde yarar elde etmektir. Stratejik kararların verilmesinde, bir bilgi toplama ve tasnif etme aracı olan SWOT analizi ile toplanan bilgilerin doğruluğu, geleceğe yönelik bilgilerin isabetliliği, bu bilgilerin doğru kullanımı, karar vericilerin zihni modelleri ve niyetleri sonuç üzerinde etkili olur.

Haber