Pazarlama Yönetimi

 

Tüm işletmeler ve organizasyonlar belirli bir amaç için faaliyette bulunmaktadırlar. Bu amaç kâr amaçlı organizasyonlarda kâr elde etmek ve kazanç sağlamak iken kâr amaçlı olmayan organizasyonlarda ise değişik amaçlar şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Amaçları farklı olsa da kimi organizasyonlar amaçlarına ulaşmak için hedef kitleleri istek ve ihtiyaçlarını göz önüne almak ve onları memnun etmek zorundadırlar. Memnun olan ve ihtiyaçları karşılanan tüketiciler zamanına sadık birer müşteriler konumuna geleceklerinden, işletmenin uzun dönemde gelir kaynakları garanti altına alınmış olacaktır. Müşteri tatminini sağlayan değişimleri gerçekleştirmek veya memnun müşteriler yaratmak ancak iyi bir pazarlama yönetimi ile mümkün olmaktadır.

Pazarlama yönetimi ürünlerin, hizmetlerin ve fikirlerin tasarımını, fiyatını, tutundurulmasını, dağıtımını ve hedef pazarlarla yapılan karlı alışverişin sürekliliğini sağlamak ile ilgili çözümleme, planlama, uygulama, koordine etme ve kontrol etme sürecidir. Bu nedenle pazarlama yönetimi süreci şu adımları gerektirir:

  • Pazar, rakipler, sosyal, ekonomik ve yasal kuvvetlerden oluşan dış çevrelerdeki
  • potansiyel fırsatları ve tehlikeleri izlemek ve değerlendirmek.
  • Şirket ve iş ünitesi stratejilerinin geliştirilmesine destek olmak.
  • Ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurmanın kontrol edilebilir bileşenlerini belirleyerek şirket ve iş ünitesi stratejileriyle uyumlu pazarlama hedefleri ve bir stratejik pazarlama programı geliştirmek.

Sürekli olarak stratejik pazarlama programını yürütmek, izlemek ve kontrol etmek, performans hedeflerin altına düştüğünde müdahale etmek.

Pazarlama yönetimi tanımlarından ve izlenmesi gerekli adımlardan anlaşılacağı gibi pazarlama yöneticisi birçok bileşenin pazarlamaya etkilerini kontrol etmek durumundadır. Bunu yapmak ise ciddi anlamda profesyonel bir eğitim, bilgi ve beceri gerektirmektedir.

Haber