Örgütsel Çatışma ve Çözüm Yolları

Önyargıları kırmak atom çekirdeğini parçalamaktan daha zordur

Albert Einstein

Organizasyonların içinde çıkan çeşitli düzeylerdeki çatışmalar(sürtüşmeler, zıtlaşmalar, anlaşmazlıklar) ve bunların yönetimi, yöneticilerin zaman ve enerjilerini önemli ölçüde alan konulardan biridir. Yönetici esas itibariyle farklılıkları yöneten kişidir. Kişilerarası farklılıkları, değer yargılarındaki farklılıklar, algı farklılıklarını, sorunların tanımlamadaki farklılıkları bir vs. organizasyonun amaçlarını gerçekleştirecek şekilde birleştirecek ve yönetecek olan kişidir. Bütün bu farlılıklar organizasyonlarda çeşitli çatışmalara sebep olmaktadır. Bu çatışmalar bazen açık ve seçik ortaya çıkmakta, bazen de üstü kapalı olarak kalmakta, fakat için için devam ettiğinden, personelin davranışını, gizli karşı koymaktan açık muhalefete hatta sabotaja kadar etkileyebilmektedir. Ayrıca her çatışma personel üzerinde bir baskı(stres) yaratmaktadır. Baskının, özellikle aşırı baskının(overstress) pek çok davranış bozukluklarına ve insan bünyesinde çeşitli sorunlara (ülser, kalp rahatsızlıkları vs.) neden olduğu bilinmektedir.

Bütün bu sebeplerle, yönetici, çatışma olayı konusunda bilgi sahibi olmak zorundadır. Çünkü yöneticilik bir bakıma çatışma yöneticiliğidir. Ortaya çıkacak çatışmaları organizasyon amaçlarına uygun olarak yönetemeyen bir yöneticinin o organizasyonda uzun süre kalması şüphelidir.

Haber