Yönetimde Problem Çözme Teknikleri

Bir kurumda problemin yaşanması o kurumun zafiyetidir.  Bunun da kötüsü problemin çözümü için alternatiflerin üretilmemesi, problem çözme tekniklerinin kullanılmamasıdır. Eğer kurum açısından madalyonun öbür yüzüne bakacak olunursa “hiç problemimiz yok” cümlesi de kurumda patolojik bir durumun olduğunun göstergesidir.

İyi yöneticiler, hem yönetim hem davranış bilimlerinde yetişmiş olmalıdır. Yönetimdeki problemler deneme yanılma yoluyla değil bilim yoluyla çözülmelidir. Dolayısıyla yöneticilerin kurumlarındaki çıkabilecek problemleri önceden görüp buna uygun problem çözme teknikleri uygulamaları gerekmektedir.

Günümüzde bilim ve teknolojisinin gelişmesi bir yandan problemlerin sayısını ve niteliğini arttırmakta diğer yandan da gelişmiş ve modern problem çözme tekniklerini sunmaktadır.

Kurumlardaki, çıkması muhtemel problemleri önlemek ya da çıkan problemleri anında çözebilmek için sayısız teknik geliştirilmiştir. Bu yöntemlerin sayısını artırmak ya da karma teknikler geliştirmek her zaman mümkündür. Önemli olan ve unutulmaması gereken şudur:

Problemden kaçınmanın imkânı yoktur. Bu nedenle problemden korkmak, onu yok saymak yerine onu çözmek mümkünse problemi kurum lehine çevirmek gerekmektedir.”

Haber