Öfke Kontrolü ve Yönetimi

Öfkenin ateşi önce sahibini yakar; sonra,

Kıvılcımı düşmana ya varır, ya varmaz.

Şadi ŞİRAZİ

 

Olaylar istenilen doğrultuda gelişmediği zaman hayal kırıklığına uğramak doğal bir tepkidir. Çoğu zaman bu duruma işleri kötüleştiren öfkenin de eklenmesi kuvvetle muhtemeldir. Günümüzde güvenliğin ve sosyal güvencenin yetersiz oluşu, ekonomik koşulların zorlukları insanları daha gergin, sıkıntılı, çaresiz ve engellenmiş hale getirmektedir.  Bu engellenmelerin sonucunda kişiler uyarılmış ve gerilmiş hale gelebilmektedirler. Buradaki uyarılmışlık (öfke) kişinin kendisine, başına gelenlere ve diğerlerine olmaktadır. Ancak burada asıl sorun kişinin hissettiği öfkenin şiddeti ve ne kadar kontrol sahibi olduğudur. Sonuçta ortaya çıkışı nasıl olursa olsun, aslında öfke bazı stres belirtilerinde olduğu gibi etkin bir biçimde kullanıldığında işe yarayabilen bir duygudur.

Bu eğitimdeki amacımız günümüz ortamında öfkenin nasıl bir sorun olarak ortaya çıkabileceği üzerinde durularak, öfkenin belirtilen, öfkenin nasıl ve niçin geliştiği ve öfke ile başetme yolları üzerinde durulmuştur.

Haber