MÜZAKERE TEKNİKLERİ ve İKNA BECERİLERİ

Müzakerelerin asıl amacı var olan ihtiyaçların karşılanması ve giderilmesidir. Zaten ihtiyaçlar tamamen karşılansaydı müzakerelere de ihtiyaç kalmazdı. Müzakerelere çeşitli nedenlerden dolayı ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenlerin başında ihtiyaçlar, dolayısıyla ihtiyaçları elde etmek içinde beklenen hedefler gelmektedir.

Müzakerelerin amacı anlaşmazlık ve çatışmaları ortadan kaldırarak her iki tarafı da tatmin edici bir çözüme kavuşturmaktır. Müzakere aynı zamanda, taraflar arasında kısa veya uzun vadeli, olumlu ve yapıcı ilişkiler geliştirme sürecidir. İnsanlar çok farklı nedenlerle anlaşmazlık içinde olabilirler. Ancak, uyuşmazlık değil uyuşma esastır. Anlaşma ve mutabakatı sağlama, uygarlığın temel öğelerinden biridir. Müzakereler, anlaşmaya varmanın önündeki engellerin giderilmesi ve sorunların çözülmesi sürecidir. Müzakere sonucunda anlaşmaya varma her iki tarafa da belirli ölçüde tatmin sağlar.

Hızla globalleşen iş dünyası, aynı hızla iş dünyasının paradigmalarını da değiştirmektedir. Satış konusunda yetkin olmak, sadece bir beceri işi değil, bir kimlik, bir inançlar bütünü, bir davranış, bir kapasite ve bir tavır işidir. Her ustalık gibi kazanan ve kazandıran satış ve ikna becerileri, öğrenilebilir, geliştirilebilir ve başkalarına da öğretilebilir.

Bu eğitime katılacak olanlar, müzakere içinde oldukları insanları nasıl kendi taraflarına çekeceklerini, bunlarla ilgili metotları öğrenecekler. İşin güzel tarafı, müzakere sonuçlarından hem kendileri tatmin olurken hem de karşı tarafı bundan dolayı memnun edecekler. Katılımcılar eğitim sonrasında; kendilerini, şirketlerini ve müzakere içinde oldukları karşı tarafı eğitim öncesine göre çok daha iyi bir noktada bulduklarını her zaman belirtmişlerdir.

Eğitim sonrasında, istemediğinizde ikna edilmeden ve istediğinizde karşınızdakini ikna ederek iş ve özel hayatınızdaki müzakerelerden başarılı sonuçlar elde edeceksiniz. Öğrendiklerinizi uygulayabildiğinizde, adeta hipnoz eder gibi insanlar üzerinde etki yaratacaksınız.

Haber