Karar Verme

Bir girişimde bulunacaksanız

kararsızlık kapılarını kapatın

NIETZSCHE

 

Yönetici ne iş yapar veya ne iş yapmalı sorularına değişik açılardan farklı cevaplar verebiliriz. Bu sorulardan birincisi uygulamada yönetcinin fiilen neler yaptığını açıklayan bir sorudur. Bu yönü ile deskriptif(tanımlayıcı) bir niteliği vardır.

İkinci soru, yani yönetici ne iş yapmalı sorusunun cevabı ise normatif(İlke koyucu) bir özellik taşımaktadır. Yönetim konusu ile ilgili literatür, yöneticilerin neler yapmaları gerektiği ile doludur.

Yöneticilerin yaptıkları işe hangi açıdan bakılırsa bakılsın, daima ön plana çıkan, bir nevi olmazsa olmaz niteliği taşıyan bir iş hemen göze çarpmaktadır: KARAR VERMEK.

Organizasyonların hangi kademesinde olursa olun, hani konularla uğraşırsa uğraşsın, bu işi sevsin veya sevmesin, yönetici durumuna gelen bir kişinin vazgeçemeyeceği en önemli iş karar vermektir. Karar vermek yöneticiliğin o kadar asli işidir ki, bazen yöneticilik bir karar verme işi olarak da tanımlanmaktadır. Yönetici değerleme de yöneticinin karar verme yetenekleri ve özellikleri dikkate alınmaktadır.

Bu programda karar ve karar verme konusunun başlıca özellikleri ele alınarak yöneticilik açısından sonuç çıkarmağa çalışılacaktır.

Haber