İmaj Yönetimi

Güven tıpkı bir ruh gibidir; bir kez gitti mi,

asla geri dönmez.

(Publilius Syrus / Özdeyis)

 

 

Günümüzün rekabet koşullarında ürettiğini satabilmek; karşı tarafın beğenmesini, güvenmesini ve tercih etmesini sağlamak gerektirmektedir. Toplum tarafından “beğenilen ve güvenilen” bir örgüt olmak ise kolay değildir. Örgütün ürün kalitesinden, çalışanlarına ve topluma karşı sorumluluklarına kadar uzayan geniş bir alana sahiptir. Bu sorumluluklarının bilincinde davranan örgütlerin belli bir itibar kazandıkları ve başarılı oldukları görülmektedir.

İmaj yönetimi, hedef kitle üzerinde istendik bir görüntü yaratmak ve bu görüntüyü koruma faaliyetlerine dayalı bir süreçtir. Günümüz örgütlerin varlığı ve kabul görmesi bilgi ve yetenekleri kadar imajlarına da bağlıdır. Bu kadar önemli bir kavram olan imaj konusu tesadüflere bırakılması ciddi sonuçlar doğuracağı gün gibi meydandadır. Bu açıdan imaj ciddi bir imaj yönetimi sürecini gerekli kılmaktadır.

İmaj yönetimi hedef kitlede ya da kitlelerde bir konu ile ilgili imaj oluşturmayı planlayan etkinliklerdir. İmaj yönetimi sürekli ve tutarlı bir şekilde uygulayarak sahip olunan imajı yenileştirmek kurum adına büyük başarı sağlar. Güçle ve istikrarla yönetilen bir kurum imajı, örgüte; avantajları sağlar:

  • Hedef kitle üzerinde olumlu etkiler yaratır
  • Kurumun satışlarını arttırır
  • Ürün kalitesini, hizmet kalitesini etkileyerek kurumun başarısını arttırır
  • İletişim ve halkla ilişkiler alanında kurumun gelişmesine olanak tanır.
  • Kurumun rakipleri arasından sıyrılarak farkındalık yaratır.
Haber