Duygusal Zeka

İnsanlar doğruyu kalbinin gözüyle görür,

Önemli olan şeyler gözle görülmez.

Küçük Prens

IQ ile ölçülen zeka, insanların okul ve iş yaşamındaki başarısını belirleyen değişmez bir etken midir?
Eğer öyleyse, yüksek IQ’lu çocuklar neden ortalama IQ’ya sahip arkadaşlarına göre hayatta daha başarısız olabiliyor?
CEO’lar zekalarına ve iş konusundaki uzmanlıklarına bakılarak işe alınmalarına rağmen yeri geldiğinde neden işten atılmaktadırlar?
Duygusal zeka, öğrenebilir yetenekler bütünüdür. Zihinsel bir beceridir. Sadece duygulara sahip olmak değil, aynı zamanda onların ne anlama geldiğini anlamaktır.Başka bir tanıma göre duygusal zeka, kişinin kendisinin ve başkalarının duygularını kontrol etme, bunlar arasında seçim yapabilme ve kişinin bu duygularını hayatına yön verme de kullanabilme yeteneğidir. Kısaca duygusal zeka, akıllı olmanın farklı bir yoludur.
Araştırma bulgularına göre, duygusal zeka yoksunluğu, kişinin aile yaşamından mesleki başarısına, toplumsal ilişkilerinden sağlık durumuna kadar birçok alanda çok kötü sonuçlar doğurabilir. Duygusal zeka doğuştan gelen bir özellik değildir. İnsan beyninin yapısı dolayısıyla alınan dersler, yaşam boyunca davranış tarzını belirliyor.
Bu programda bilişsel ve duygusal zeka ilişkisi anlatılacak, duyguların önemi, duyguları tanıma ve yönetmenin nasıl yapılabileceği açıklanacaktır.

Haber