Yetenek Yönetimi

Biz sadece en yetenekli kişileri işe aldık.

Onlara ne yapmaları gerektiğini söylemedik,

onlar zaten ne yapmaları gerektiğini biliyorlardı.

Steven JOBS

Yetenek yönetimi; örgütsel yeteneği güçlendirmeyi hedefleyen ve bir dizi insan kaynakları girişimlerini kullanan iş önceliklerini yönlendiren bütüncül bir insan kaynakları planlama yaklaşımı olarak tanımlanabilir.

Yetenek yönetiminin “neyin” başarıldığından ziyade “nasıl” bir işin hayata geçirildiği ile ilgileniyor olması, onu daha geleneksel bir iş analizinden bütünüyle ayrı kılmaktadır. Yetenek yönetimi başarılı bir biçimde uygulandığında, organizasyonun birçok avantaj elde etmesini sağlamaktadır. Örneğin yetenek yönetimi, net bir davranışsal kılavuz ve çalışan ile işveren arasındaki iletişimi karşılıklı olarak arttırmada kullanılabilecek performans standartları sağlamaktadır. Bu nedenle çalışan performansı artabilmektir ve bu durum artan örgütsel etkinliğe öncülük edebilmektedir.

Doğru insanları işe almak, işletmenin öne çıkması ve kar elde etmesi için artı bir değerdir. İyi elemanlar iyi iş üretir, kötü elemanlar da kötü iş üretir. Bu nedenle, işgücünün yetenekleri iyi tahlil edilerek işe göre adam alınmalıdır. Bu ise yetenek yönetimi ile sağlanabilmektedir.

Bugün iş hayatına bakıldığında, hızlı değişimi anlayabilen ve o değişime çok hızlı reaksiyon gösterebilen şirketler ayakta kalabilmektedir. Bu reaksiyonu gösterme kapasitesi de şirketlerin yetenekli iş gücüyle doğru orantılıdır. İnsanların işe alınması, eğitilmesi ve işletmede tutulması pahalı ve zor bir süreçtir. Çalışanlar, işlerinde daha mükemmel ve profesyonel olduklarında daha fazla öğrenerek işletme için daha değerli olmaktadırlar. Bireyin sahip olduğu bilgiler işletmeye değil o kişinin kendisine aittir. Bundan dolayı, birisinin nasıl ve niye değerli olduğunun ve örgüt içinde hangi rolü oynayacağının bilinmesi sırasında bireylerin yetenek, bilgi ve uzmanlıklarını anlamak oldukça önemlidir.

Haber