Ücret ve Ödüllendirme Yönetimi

ucret yonetimi

Hayatın arenasında onurlar ve ödüller,
yaptıkları ile kendilerini gösterenlerin elindedir.
Aristoteles

Ücret ve ödüllendirme yönetimi, bir örgütün ihtiyaç duyduğu kişileri hizmete alarak ve o kuruluşta kalmasını sağlayarak, aynı zamanda da bu kişilerin motivasyonunu ve çabasını artırarak, örgütün hedeflerine ulaşmasına yardımcı olan stratejileri, politikaları ve sistemleri geliştirme ve uygulamaya koyma sürecidir. Bu yönetim hem iç hem de dış motivasyonla ve hem parasal hem de parasal olmayan ödüllerle ilgilidir.
Ödül ve ödüllendirme yönetim sistemi, örgütü, stratejilerine ulaşmasını destekleyecek şekilde tasarlanmalıdır. Bu sistem, kurum kültürüne uygun, esnek bir ödül felsefesi üzerine kurulu olmalı ve bu kültürün değişmesine de yardımcı olabilmelidir.
Vereceğimiz eğitimde öncelikle bir insan kaynakları yönetimi ortamında, bir kurumun ücret ve ödüllendirme yönetimi sisteminin taşıdığı özellikler anlatılacaktır.

Haber