Performans Değerlendirme Yöntemleri

performans yonetimi

 

Örgütlerin kuruluş amacı, toplumun ihtiyaç duyduğu mal ve hizmeti üretmektir. Varlıkları sürdürmeleri de buna bağlıdır. Bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için, maddi üretim unsurları yanında, nitelikli insan gücüne ihtiyaç duyarlar. Yine örgütlerde karşılaşılan en önemli sorunlardan biri de, işgörenlere verilen görevlerin ne ölçüde gerçekleştirildiğinin ya da iş görme yeteneklerinin ne olduğunun belirlenmesidir. Bu sorun, özellikle günümüz örgütlerinde performans ve performans yönetimi kavramlarının hızla önem kazanmasına yol açmıştır.

Performans yönetimi bir süreçtir ve bu sürecin başarısı güçlü bir yönetim anlayışını gerektirir. Performans yönetimi sürecinin etkili bir şekilde yönetilmesi, yetenekli ve becerikli işgörenlerin enerji ve çabalarından gerekli biçimde yararlanılmasına yardımcı olur. Bu nedenle işgörenlerin performansların yönetimi, tüm örgütler için önemli bir öncelik haline gelmiştir. Başarılı örgütler, sahip oldukları insan kaynaklarına önem verip bu doğrultuda gerekli politika ve stratejileri uygulayanlardır. Bu amaçla tüm örgütler, performans yönetiminin ne anlama geldiğini ve nasıl kullanılabileceğini öğrenmelidirler.

Bu kurs sayesinde yöneticiler, işgörenden ne beklendiğini açıkça ifade edebilecek. Bu durumda işgören nerede, ne zaman ve ne yapacağını bilecek. İşgörene performansı ile ilgili daha yapıcı geri bildirim verilecek. Bu sayede işgörende verilen hedeflere ulaşmak için neler yapması gerektiğini anlayabilecek. Ayrıca Yönetici yeteneklerini en iyi şekilde kullanması yönünde rehberlik yapma olanağını bulacak. Kişisel gelişim ve eğitim ihtiyaçlarını planlayabilecek. Böylece örgütsel öğrenme süreci hızlandırılabilecek.

Haber