Kariyer Planlama ve Geliştirme

İnsan sahip olduklarının toplamı değil,

fakat henüz gerçekleştiremediklerinin toplamıdır.

Jean Paul Sartre

 

Kariyer yönetimi hem örgüt hem de birey açısından önemlidir. Örgüt açısından, personeli kariyer planlamaları için motive etmekteki başarısızlık, boş pozisyonların doldurulmasında zorluk, daha düşük personel, daha düşük personel bağlılığı eğitim ve geliştirme programlarına tahsis edilen paraların uygunsuz kullanımı ile sonuçlanabilir. Birey açısından ise kariyer yönetiminin yetersizliği hayal kırıklığına, örgüt içinde kendini değersiz hissetmeye ve uygun görevlendirme yapılmadığında örgüt içi ve örgüt dışı birleşmeler, yeniden yapılanmalar, küçülmeler gibi nedenlerle iş değişikliğine neden olabilir.

Kariyer yönetimi ile örgüt; çalışanlarının sahip olduğu bilgi, beceri, deneyim ve yetenekleri, sunduğu gelişim fırsatlarıyla yönlendirerek insan sermayesini en iyi şekilde değerlendirebilir.

Kariyer yönetimi kurslardaki uygulamaları ile örgütte yöneticilik potansiyeli olan çalışanların belirlenmesi, üst düzey pozisyonlara iç kaynak sağlanması, örgüt amacının iyileştirilmesi, olumsuz iş davranışı ve alışkanlıkların azalması gibi sonuçları elde edebiliriz.

Haber