İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsanların Yönetimi


insan kaynaklari yonetimi

 

 

Günümüzde örgütler, eldeki personeli değişen çevresel koşullara uyumlu kılabilmek için büyük çaba göstermektedirler. Bu büyük çaba insan kaynakları yönetimi yaklaşımına yönelmeyi zorunlu kılmaktadır. İnsan kaynakları yönetimi yaklaşımı, personel yönetimine çağdaş bir bakış açısıdır. İnsan kaynakları yönetimi, örgütte pozitif bir kültürün yaratılmasıyla ve tüm personelin örgütün amaçlarına ve değerlerine kendini özgülemesidir. Bu eğitimin amacı yöneticilere aşağıdaki konularda yardımcı olmaktır:

  1. Çalışanların kapasitesinden gereği gibi yararlanmak, potansiyellerini ussal biçimde değerlendirmek,
  2. Çalışanların ve örgütün performansını artırmak, çalışanların örgütsel başarıya katkıda bulunmalarını sağlamak,
  3. Çalışanların enerjilerini ve yaratıcılıklarını ortaya koyabilecekleri bir ortam hazırlamak
  4. İnsan kaynakları politikaları ile örgüt planlarını bütünleştirmek,
  5. Yenilikleri, ekip çalışmasını ve toplam kaliteyi özendirecek uygun koşullar yaratmak,
  6. Kaynakları örgütün gereksinimlerine uyumlu duruma getirmek ve performansı iyileştirmek için örgüt stratejilerini güçlendiren bir dizi personel ve istihdam politikaları geliştirmektir.
Haber